MEDLEMSBETINGELSER


Når du melder dig ind, eller køber en dagsbillet, accepterer du Fjerritslev Motionscenters medlemsbetingelser,

samt vores retningslinjer.


GENERELT

Medlemskabet giver dig ubegrænset adgang til træning i styrketræning samt hold. Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Du har som medlem ansvaret for, at vi altid har dine korrekte personlige oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet.


MEDLEMSKAB

Betaling sker ved indgåelse af abonnement. Abonnementet bliver tegnet for 1 måned af gangen og bliver selv fornyet ved udgangen af perioden. Såfremt du ikke mere ønsker at træne i Fjerritslev Motionscenter skal du selv ind og  opsige dit abonnement.


TILMELDING / AFMELDING AF HOLD

Du kan til- og afmelde hold via vores online bookingsystem her på hjemmesident. Hvis du har booket dig på, og ikke kan komme, skal du slette dig igen så en anden kan få pladsen.


DOPING

Fjerritslev Motionscenter samarbejder med Anti Doping Danmark. Som medlem hos os, underlægges du doping test, hvis det forlanges af repræsentanter fra Anti Doping Danmark. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskabet ophøre med øjeblikkelig virkning. Oplysninger om en evt. positiv dopingprøve vil blive givet til DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation)  og vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle motionscentre som er tilknyttet DFHO.


BRUD PÅ MEDLEMSBETINGELSERNE

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, “udlån af medlemsskab”, lovbrud, mislighold samt anden grov eller uacceptabel handling, kan Fjerritslev Motionscenter enhver tid afbryde nærværende aftale om et medlemskab med øjeblikkelig virkning.


OVERVÅGNING OG KONTROL

Der er for brugernes sikkerheds skyld og for kontrol opsat kamera flere steder i centeret. Dette også for at imødegå hærværk, misbrug af inventar og lignende hændelser. Videoovervågning vil blive kontrolleret løbene, samt ved henvendelser om tyveri, hærværk, misbrug af inventar og ligende hændelser.

 RETNINGSLINIER


Når du melder dig ind i Fjerritslev Motionscenter, accepterer du samtidig vores retningslinjer. For at sikrer en optimal træningsoplevelse for alle, SKAL disse overholdes. det kan medføre bortvisning, hvis nedenstående ikke respekteres.


OPFØRSEL

Vi forventer en positiv omgangstone, med respekt for hinanden – dette gælder for så vidt angår    andre medlemmer samt personale. Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.


BEHANDLING AF UDSTYR

Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes til de øvelser, det er beregnet til. Håndvægte skal have gulvkontakt, før man slipper. Husk altid at lægge udstyret på plads efter brug. Del maskinen i pausen mellem sættene, så bliver det nemmere for alle at komme til. Maskiner skal rengøres efter brug.


BEKLÆDNING OG OMKLÆDNING

Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop, og hvis du ønsker at træne i undertrøje, skal den dække  brystkassen. Det er  ikke tilladt at træne i bare fødder - strømpesokker er i orden.

Omklædning er ikke tilladt i motionslokalet eller på trappen. Benyt venligst hallens omklædningsrum.


FAMILIE, VENNER & BØRN

Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealerne. Børn under 15 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne. Babyer kan medbringes i lift, hvis de ikke er til gene for andre medlemmer


MUSIK / MOBIL

Der er adgang til at sætte sin mobil eller lign. til musikanlægget så man kan høre sin egen musik i centret. Der skal dog tages hensyn til de øvrige medlemmer, som er i gang med at træne, så musikken ikke er forstyrende. Det er tilladt at skrue ned, hvis man føler, at musikken er for høj. Mobilsamtaler skal begrænses og du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el. lign.


DOPING

Doping accepteres ikke. Såfremt du bliver testet positiv, vil du blive bortvist fra Fjerritslev Motionscenter. Salg af doping i motionscenteret medfører politianmeldelse.


ÅBNINGSTIDER

Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at motionscenteret skal forlades ved lukketid.


REGLER FOR PERSONLIG TRÆNER I FMC

• Man skal have tilladelse fra FMCs bestyrelse for at udføre personlig træning i FMC. Info om sig selv vedlægges.

• Når der føres personlig træning må træneren have max. 2 udøvere med i centret af gangen.

• Man har ikke førsteret til maskiner og andre træningsredskaber. Man kan godt deles om tingene.

• Man skal som træner informere sin udøver om hvilke uddannelser(eller mangel på samme) man har. Samtidig skal der informeres om at træneren ikke er ansat eller har forbindelse til centret (hvis dette er tilfældet)

• Træner og udøvere skal være medlem af Fjerritslev Motionscenter for at kunne træne og have adgang hertil.